Ova stranica je ovdje kao podsjetnik na stvari koje smo radili te iako vjerojatno dio nije u potpunosti funkcionalan može se vidjeti dovoljno toga da se dobije šira slika našeg pokušaja organizacije domaćih gamera te raznih usluga i nagrada koje smo nudili u prošlosti.