Došao je novi update (v243) za Ark u kojem smo dobili novog dinosaura Titanosaura i par novih engrama kao što su gas mask, chain bola (za rušenje dinoa s velikim torporom) te drvene i metalne platforme za stabla.

Uz to dodana je i nova hrana za biljojede koja će imati effect poput prime meata a zove se “TastyCakes” (podaci o ovoj hrani su još uvijek nepoznati).

Ujedno se ekipa potrudila raditi i na engineu te su poboljšali stabilnost i količinu FPSa za sve PC konfiguracije.

Novost je i da se Doedicurus sada može ubiti nakon što se sklopi s dinosaurima za razliku od prije kada se mogao ubiti samo s eksplozivima (C4).

Magnfiying glass sada pokazuje torpor samo za wild dinoe i zadnja bitna stvar je da će Vas kopneni dinosauri (ako su na follow) pratiti u vodi dok su se prije samo vrtili u krug na površini.

Toliko od nas zasada što se tiče updatea i vidimo se na našem Ark serveru

CroHQ.org ARK server 185.15.30.107:7777